Blog

Blog

Träning-yogalärare i Indien

Vår Yoga Alliance ackrediterade 200 timmars fyra veckor långa träningskurs för att bli Yogalärare, med inhysning vid vårt Ashram i Indien, ger möjligheten att erfara yogisk livsstil och att studera Yoga vid källan medan man samtidigt erhåller en internationellt erkänd certifiering. Kursinnehållet som är väldigt omfattande och väl avvägt täcker 160 klassiska Hatha Yoga asanas […]

Continue reading

Träningsprogram Yogalärare i Europa

Bli en yoga-instruktör genom våra internationellt certifierade Yoga Alliance träningskurser i Europa inom Hatha Yoga med den högsta professionella standarden. Den här kursen ger dig alla de nödvändiga färdigheterna och självförtroendet att undervisa i hela Europa med internationellt erkänt certifikat.

Continue reading

Yoga Ashram i Indien

Arhanta Yoga Ashram är beläget i en säker, brottsfri landsort nära Khajuraho, den berömda tempelstaden i Central Indien. Den sträcker sig över 17 tunnland, och omgiven av yppig vacker natur tillåter den dig att återanknyta till dig själv och uppleva frid. Den vackra atmosfären i ett ashram gynnar klarhet och och självreflektion medan du är […]

Continue reading

Internationella Arhanta Yoga ® Center

Vårt syfte är att sprida Klassisk Yogisk och Vedisk filosofi samt ett unikt förhållningssätt till Yoga och välmående genom Arhanta Yoga Center över hela världen. Vid vår Yoga skola i Nederländerna ger vi regelbunden Yoga träning, olika workshops och Yoga kurser alltemedan vi upprätthåller det genuina i lärdomarna och det traditionella arvet. Alla lärare vid […]

Continue reading

Arhanta Yoga ® Franchise

Vid Arhanta Yoga strävar vi efter att bygga ett nätverk av lärare av hög kvalitet som undervisar med integritet och ansvar. Målet med Arhanta Yoga franschise är att hjälpa och tillhandahålla möjligheter och fullständigt stöd till studenter som önskar öppna sin egen Yoga Studio, men har liten erfarenhet av att driva en framgångsrik affärsverksamhet. De […]

Continue reading