Om Arhanta Yoga International

Arhanta Yoga är ett internationellt yogainstitut som började ge internationellt erkända och professionella yogakurser och yogaträning år 2009. Vi är en registrerad yoga skola (RYS, Registered Yoga School) hos Yoga Alliance och International Yoga Federation.

Vårt mål

Vi tror på de gamla principerna och styrkan i klassisk yoga och vår mission är att dela vår kunskap och passion för yoga och autentisk vedisk filosofi.

Med traditionella yoga ashram i Indien och i Europa samt internationella center och affilierade center runt om i världen sprider vi de autentiska lärdomarna inom klassisk yoga utan att ändra dem. Vårt mål är att guida människor in i praktiserandet av Yam och Niyams som livsstil.

Vi vill hjälpa människor att öka sin andliga medvetenhet och vi vill uppmuntra alla våra studenter att sprida sin kunskap om yoga och sin uppfattning om kärlek, medkänsla och fred.

Vi genomför en yogalärarutbildning några gånger per år vid Arhanta Yoga Ashram i Indien och vid Arhanta Yoga Ashram  i Nederländerna. Vidare organiserar vi även yogasemestrar och yogaretreats. Våra lärare är internationellt respekterade och djupt erfarna människor och dem ger workshops och kurser över hela världen.

Vi tror djupt på personlig uppmärksamhet, handledning och stöd samt en högre fördelning av lärare i förhållande till elevantal. Vi följer och rekommenderar en yogisk livsstil, vegetarisk mat och andliga övningar för att uppnå högre andliga nivåer samt en bättre personlig utveckling. Vi siktar mot att bygga ett nätverk av Arhanta-certifierade lärare och Arhanta-anknutna center över hela världen. Vi är engagerade i våra utexaminerade elever och erbjuder fullt stöd efter avslutad kurs. Arhanta Yoga Lärares Förbund är en konstant källa till lärande, handledning och rådgivning för våra elever genom hela livet.

Plats

Arhanta Yoga ashram Indien ligger i utkanten av den gamla staden Khajuraho i Indien. Arhanta Yoga ashram Nederländerna ligger inte långt ifrån Arnhem. Båda ashramen är belägna i fridfulla omgivningar och kan enkelt nås med kollektivtrafik.

ashram2ashram-nl2

Lärare

YogiRamYogi Ram är huvudlärare och kursledare på våra yogalärarutbildningar. Han är född och uppvuxen i Indien i en traditionell och spirituell familj. Från fem till sexton års ålder gick han på en vedisk skola, vilken gav honom ingående kunskap om vedas, vedantas och yoga. Han följer Swami Sivananda lära och har tränat tillsammans med en rad olika välrenommerade lärare som i sin tur följt Swami Ramananda och Yogi Shambus lära. Han började sin karriär i Indien i maj månad 1998 och efter att ha hållt lektioner i mer än 38 000 timmar har han i praktiken undervisat tusentals elever från många olika länder med helt olika förutsättningar och bakgrunder.

Han har en bred och genuin kunskap om filosofi inom yoga, asanas, anatomi och fysiologi. Han har studerat anatomi och fysiologi under välrenommerade lärare som Nik Hills och Ted Willemsen. Under hans långa karriär som lärare har han också utvecklat en speciell och unik korrektionsteknik för asanas som är enkel men mycket effektiv. Han tror på att en lärares roll är att hjälpa eleven att nå sina mål och för att kunna göra det måste han kunna förstå eleven.

Hans filosofikurser är fulla av intressanta historier och hans asanalektioner är berikande på både ett fysiskt och ett själsligt plan. Han lär ut med fast hand men är samtidigt omtänksam och han försöker att ge varje enskild elev sin uppmärksamhet. När han inte undervisar, spenderar han sin tid tillsammans med sin fru och två barn på deras lantställe i Nederländerna.

De övriga lärarna utgörs av Kalyani, Omkar, Madhav och Dr. Om. Alla är dem inspirerande människor och experter inom sitt område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *