Internationella Arhanta Yoga ® Center

Vårt syfte är att sprida Klassisk Yogisk och Vedisk filosofi samt ett unikt förhållningssätt till Yoga och välmående genom Arhanta Yoga Center över hela världen. Vid vår Yoga skola i Nederländerna ger vi regelbunden Yoga träning, olika workshops och Yoga kurser alltemedan vi upprätthåller det genuina i lärdomarna och det traditionella arvet. Alla lärare vid våra center är tränade direkt av Yogi Ram.

Posted in Uncategorized.