300 timmar yogalärarutbildning

Vår 300 timmar yogalärarutbildning i Europa tar plats under en 26 dagarsperiod. Den hålls på Arhanta Yoga Ashram Europa där du också bor. Kursen ger dig en gedigen utbildning i avancerade asanas, filosofi, anatomi, fysiologi, undervisningstekniker inom meditaton, korrektion för avancerade asanas samt modifieringskunskaper. Kursen kommer att hjälpa dig att ta dina praktiska färdigheter och undervisningstekniker till en djupare nivå.

300 timmar yogalärarutbildning300 timmar2

Fördelar

 • Avancerade asanas och variationer
 • Undervisningstekniker för avancerade asanas
 • Undervisningstekniker inom mediation
 • Djupare förståelse för filosofin inom yoga
 • Djupare kunskap om yogans anatomi och fysiologi
 • Regelbunden utövning av Pranayama och Bandhas

Kriterier för behörighet

För att ta del av Arhanta yogalärarutbildning 300h måste du möta följande krav

 • Du måste ha avslutat en yogalärarutbildning motsvarande 200h
 • Du bör vara stark fysiskt och mentalt för att ta del av denna intensiva kurs
 • Du bör inte vara gravid
 • Där finns ingen lägre eller övre åldersgräns

300 timmar yogalärarutbildning Lärare

YogiRamYogi Ram är huvudlärare och kursledare på våra yogalärarutbildningar. Han är född och uppvuxen i Indien i en traditionell och spirituell familj. Från fem till sexton års ålder gick han på en vedisk skola, vilken gav honom ingående kunskap om vedas, vedantas och yoga. Han följer Swami Sivananda lära och har tränat tillsammans med en rad olika välrenommerade lärare som i sin tur följt Swami Ramananda och Yogi Shambus lära. Han började sin karriär i Indien i maj månad 1998 och efter att ha hållt lektioner i mer än 38 000 timmar har han i praktiken undervisat tusentals elever från många olika länder med helt olika förutsättningar och bakgrunder.

Han har en bred och genuin kunskap om filosofi inom yoga, asanas, anatomi och fysiologi. Han har studerat anatomi och fysiologi under välrenommerade lärare som Nik Hills och Ted Willemsen. Under hans långa karriär som lärare har han också utvecklat en speciell och unik korrektionsteknik för asanas som är enkel men mycket effektiv. Han tror på att en lärares roll är att hjälpa eleven att nå sina mål och för att kunna göra det måste han kunna förstå eleven.

Hans filosofikurser är fulla av intressanta historier och hans asanalektioner är berikande på både ett fysiskt och ett själsligt plan. Han lär ut med fast hand men är samtidigt omtänksam och han försöker att ge varje enskild elev sin uppmärksamhet. När han inte undervisar, spenderar han sin tid tillsammans med sin fru och två barn på deras lantställe i Nederländerna.

De övriga lärarna utgörs av Kalyani, Omkar, Madhav och Dr. Om. Alla är dem inspirerande människor och experter inom sitt område.

Kommande kurser

Nästa 300 timmar yogalärarutbildning under 2017 kommer att hållas på Arhanta Yoga Ashram i Europa:

300 timmar ATTC Yoga

Date Status Plats
2021
10 maj - 7 juni Tillgängliga nederländerna

Kursavgifter

Avgiften för 300 timmar yogalärarutbildningen i Europa inkluderar all undervisning, vegetarisk kost, husrum, utbildningsmaterial samt gratis registrering som RYT 500 med European Yoga Association / International Yoga Association.

Säng i sovsal € 2900
Säng i dubbelrum € 3100
Enkelrum € 3300

Kursplan

Kursen täcker följande ämnen:

Yoga asanas

 • Behärskning av 12 forntida Hatha yoga asanas
 • 84 klassiska yoga asanas
 • 84 avancerade yoga asanas
 • Variationer av avancerade asanas

Pranayama

 • Regelbunden utövning av 6 Pranayamas
 • Daglig utövning av Nadi Shodhan och andra avancerade andningsövningar
 • Träning och tillämpning av tre Bandhas

Filosofi

 • Bhagavad Gita
 • Yoga sutras från Patanjali
 • Sex forntida indiska filosofiska riktlinjer
 • Filosofi på djupet med hänvisning till Shiva Samhita, Gerund Samhita etc

Anatomi och fysiologi

Under vår 300 timmar yogalärarutbildning i Indien kommer du att lära dig om anatomi och fysologi i detalj. Du kommer att få en genuin förståelse för hur du kan tillämpa anatomi och fysiologi under lektioner vilket kommer att förbättra din egen träning men även din undervisningsteknink. Några av de ämnen som kommer att beröras är:

 • Detaljerad information om det musculoskeletala systemet
 • Anatomi inom klassiska Hatha yoga asanas
 • Fysiologi inom huvudsakliga yoga asanas
 • Fysiologi inom andning
 • Fysiologi inom stretching
 • Vanligt förekommande skador inom yoga
 • Att förebygga skador
 • Individuella modifieringar
 • Modifieringar för vanliga ryggskador
 • Endokrinologi
 • Chakra anatomi

Undervisningstekniker

 • Undervisningstekniker för avancerade asanas
 • Hur du strukturerar en lektion
 • Hur du bestämmer ordningsföljden under en lektion
 • Hur du skräddarsyr en lektion
 • Avancerade modifieringstekniker
 • Hur du undervisar i meditation
 • Undervisa i olika meditationstekniker
 • Organisera och förbereda olika workshops

Meditation

 • Klassiska mediationstekniker
 • Chakra rening
 • Rening av de fem elementen
 • Tantrisk mediation

Shat Kriyas

 • Regelbunden utövning av shat kriyas
 • Neti
 • Dhauti
 • Basti (lavemang)
 • Kunjar
 • Agnisaar

Mantras

 • Mantra inledning
 • Mantra mässande
 • Mantra meditation

300-timmar3300-timmar4

Varför ska du göra det

Den huvudsakliga fördelen med 300h yogalärarutbildningen är att du snabbt kommer att utvecklas i din egen träning samtdigt som du kommer att nå ett helt annat djup som yogalärare. Du kommer att få en större förståelse för filosofins roll inom yogan och ta dina undervisningstekniker till en annan nivå. Du kommer att repetera vad du lärt under din första yogalärarutbildning och fördjupa dig i varje ämne.

300 timmar yogalärarutbildning Certifiering

När du framgångsrikt har avslutat din 300h yogalärarutbildning, kommer du att bli tilldelad ett certifikat. Certifieringen är ackrediterad Yoga Alliance, International Yoga Federation, International Yoga Association, European Yoga Association etc.

Omfattning

Efter att framgångsrikt ha avslutat 300h yogalärarutbildningen kan du bli registrerad som RYT300 eller RYT500 med vilken Yoga Alliance eller Yoga Association som helst. Du kommer också att kunna undervisa i meditation samt mer avancerade yoga lektioner.

Yoga-Alliance-RYS-300-2RYS-500-1

Plats

Arhanta yogalärarutbildning europa äger rum vid Arhanta Yoga Ashram i Nederländerna. Ashramet är beläget utanför den lilla staden Varsseveld i östra Nederländerna. Ashramet har goda kommunikationer med kollektivtrafiken. Den internationella flygplatsen i Amsterdam (Schiphol) ligger endast 1.5 timme bort. Ashramet är beläget på en fridfull plats, omgiven av skog och fält.

Arhanta Yoga Ashram Europa

Hur du deltar

För att delta, vänligen ladda ner, fyll i och sänd oss ansökan (PDF) via email: ttc@arhantayoga.org. När du blivit accepterad kommer du att motta betalningsinstruktioner. För att bekräfta din plats måste du betala en handpenning på 200 €.