Kursplan Arhanta yogalärarutbildning

Arhanta Yoga lärarcertifikatkurs sprids över fyra veckors intensiv yogaträning som täcker totalt 240 timmar.

Kursstrukturen

Arhanta Yoga lärarcertifikatkurs sprids över fyra veckors intensiv yogaträning som täcker totalt 240 timmar. Yogalärarutbildningen är noggrant utformad för att ge dig detaljerad kunskap om yoga, vedisk filosofi, detaljerade korrigerings- och modifikationstekniker och användbar anatomi och fysiologi. All kunskap kommer till dig på ett mycket systematiskt sätt. Kursens läroplan uppfyller och överträffar de internationella läroplanerna för lärarutbildning.
Kurserna genomförs vid Arhanta Yoga Ashram India och Arhanta Yoga Ashram i Nederländerna, Europa där du kommer att lära dig och studera efter det forntida indiska systemet för studier, dvs. Gurukul-systemet. Detta system bygger på filosofin att studenten bor och studerar med medstudenterna på bostadsstudiecentret.

Detta system hjälper till att bygga ett starkt band av förtroende och engagemang mellan lärarna och eleverna och underlättar ett smidigt flöde och korrekt förståelse av läran. Att stanna vid ashramen i fyra veckor hjälper också eleverna att ta ett steg tillbaka från distraktioner utanför och helt fokusera och lära sig på sin optimala potential.

06:00 am

Meditation & Pranayama

07: 15 am

Frukost

08:15 am

Hur man undervisar (tekniker / praktik)

11:30 am

Lunch

12:00 pm

Karma Yoga

01:00 pm

Föreläsning (Filosofi / Anatomi)

03:15 pm

Asana, pranayama

05:30 pm

Middag

07:00 pm

Kvällsprogram

08:00 pm

Örtte

09:30 pm

Ljuset släcks

Läroplan översikt

Satsang

Den tidiga morgonsatsangen i yogalärarutbildningen börjar med pranayama, meditation, chanting och gruppdiskussioner.

Yoga Asana och Pranayama

Arhanta yogalärarutbildning täcker 17 grundläggande asanas in i minsta detalj, inklusive den korrekta hållningen, viktiga fördelar, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, individuella anpassningar, korrektioner och förändringar samt olika variationer. Vidare omfattar den 35 avancerade asanas och ett antal variationer för olika nivåer av utövare. Kursen täcker också Shat Kriyas, tre huvudsakliga bandhas, åtta avancerade pranayama, yoga för gravida, för barn, för äldre och yoga för människor med begränsad rörlighet. På morgonen förklarar Hur man undervisar-klassen färdigheter och tekniker för att lära ut yoga. Eleverna lär sig det mest effektiva sättet att förklara yoga asanas, att ge korrektioner och justeringar av asanas för att passa den enskilde individen. Du kommer också att lära dig de mest effektiva metoderna för kommunikation och motivation. I den här klassen kommer du också att öva på att undervisa i grupp. I tillägg till de 200 timmarna yogaträning läggs ytterliggare 40 timmar extra tillha på den här klassen.

Karma Yoga

Karma yoga praktiseras dagligen i en timme. Karma yoga innebär frivilligt arbete eller osjälviskt arbete.

Huvudsaklig föreläsning

Den huvudsakliga föreläsningen om filosofi är ögonöppnaren i yogalärarutbildningen. Den förklarar de urtida yogiska filosofierna i ljuset av en modern synvinkel. På ett ifrågasättande sätt diskuteras filosofierna för att ge förståelse för deras sanna mening och vikt. Denna klass klargör de flesta frågeställningarna kring jag, själ, sinne, meningen med livet etc.

Chanting

Chanting är en del av Bhakti yoga. Chanting praktiseras dagligen vid satsangs morgon och kväll. Du kommer att lära dig olika bhajans och vediska mantras i denna session. Chanting lugnar sinnet och medför ett tillstånd av stillhet.

Gruppdiskussioner

Det uppstår ofta gruppdiskussioner under satsang, under vilka eleverna ombeds att dela sina livserfarenheter, rädslor och tankar om olika ämnen såsom ilska, kärlek etc. Dessa sessioner hjälper dig att upptäcka nya idéer såväl som att övervinna rädslan att tala inför en grupp.

Detaljerad kursplan

Följande ämnen kommer att behandlas under denna utbildning:

Module 1: Yoga Asanas

180 klassiska yoga asanas inklusive 64 avancerade asanas

Hur man lär ut 84 klassiska ställningar (18 rot-asanas i klassisk Hatha Yoga i minsta detalj), samt solhälsningen

Hur man skapar en god miljö inför lektionen

Viktiga pekpinnar i undervisandet av en yogalektion

Grundstrukturen i en yogalektion

Grundstrukturen i en nybörjarkurs

Variationer av yoga asanas för nybörjare och grundnivåer

Barnyoga

Modifieringar av yoga asanas för äldre och personer med begränsad rörlighet

Yoga för gravida kvinnor

När och hur man bör anpassa asanas

Djupavslappning / Yoga Nidra

Module 2: Pranayama

Bukandning

Full yogisk andning

Anulom Vilom

8 avancerade pranayama

Module 3: Bandhas och kriyas

3 Bandhas: Jalandhara, Moola, Uddiyana

Shat Kriyas: Jala och Sutra Neti, Nauli, Dhauti, Basti Tratak samt Kapalabhati

Module 4: Meditation

Vad är meditation

Meditation kontra koncentration

Varför meditera

Guide till grundlig meditation

Olika metoder och steg till meditation

Vad är mantras

Mantrainitiering och chanting

Module 5: De fyra vägarna inom yoga

Raja Yoga

Bhakti Yoga

Karma Yoga

Jnana Yoga

Module 6: Kundalini Yoga

Kundalini Yoga

Uppväckandet av Kundalini Shakti

Vanliga hinder på vägen för uppväckande av Kundalini

3 huvud-Nadis: Ida, Pingla, Sushumna

7 chakran

Module 7: Yoga filosofi

8 grenar inom Raja Yoga

7 steg av kunskap

3 Gunas – Sattva, Rajas, Tamas

3 kroppar: fysisk, astral, själslig

4 inre instrument: sinne, intellekt, det undermedvetna, ego

5 större och 5 mindre pranas

Maya, Prakriti, Brhaman

Module 8: Anatomi och fysiologi

8 huvudsakliga kroppssystem

Ryggraden och dess vanliga rubbningar

Skillnaden mellan yoga och annan fysisk övning

Hur man förebygger och botar skador

Hållningar, anpassningar och ändringar

Module 9: Diet och näringslära

Vad är ayurveda

Yogisk diet

Effekter av diet, näringslära och livsstil

Module 10: Karma och reinkarnation

Lagen om aktion och reaktion

Lagen om kompensation

Lagen om vedergällning

Öde, egen ansträngning och fri vilja

Syfte med födelse och återfödelse

Module 11: Undervisningstekniker

Psykologi hos läraren

Psykologi hos eleven

Korrigerings- och guidningstekniker

Motivationstekniker

Kommunikationstekniker

Strukturering och planerande av lektioner och workshops

Module 12: Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för en yogalärare

Module 13: Affärsverksamhet

Hur du sätter upp din affärsverksamhet eller yoga studio

Hur du finner en plats, annonserar och marknadsför dig

Vanliga fallgropar och misstag och hur du undviker dem

Praktiska tips för en smidig drift av en affärsverksamhet

Behöver du ett svar nu?

Ring oss

+ 31 618 504823 (Europe)

Maila oss

info@arhantayoga.org

Chatta med oss

+ 31 618 504823 (Whatsapp)