Kursplan Arhanta yogalärarutbildning

Dagligt schema

06:00 Meditation & Pranayama
07:15 Frukost
08:15 Hur man undervisar (tekniker / praktik)
11:30 Lunch
12:00 Karma Yoga
13:00 Föreläsning (Filosofi / Anatomi)
15:15 Asana, pranayama
17:30 Middag
19:00 Kvällsprogram
20:00 Örtte
21:30 Ljuset släcks

Satsang

Den tidiga morgonsatsangen i yogalärarutbildningen börjar med pranayama, meditation, chanting och gruppdiskussioner.

Yoga Asana och Pranayama

Arhanta yogalärarutbildning täcker 17 grundläggande asanas in i minsta detalj, inklusive den korrekta hållningen, viktiga fördelar, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, individuella anpassningar, korrektioner och förändringar samt olika variationer. Vidare omfattar den 35 avancerade asanas och ett antal variationer för olika nivåer av utövare. Kursen täcker också Shat Kriyas, tre huvudsakliga bandhas, åtta avancerade pranayama, yoga för gravida, för barn, för äldre och yoga för människor med begränsad rörlighet. På morgonen förklarar Hur man undervisar-klassen färdigheter och tekniker för att lära ut yoga. Eleverna lär sig det mest effektiva sättet att förklara yoga asanas, att ge korrektioner och justeringar av asanas för att passa den enskilde individen. Du kommer också att lära dig de mest effektiva metoderna för kommunikation och motivation. I den här klassen kommer du också att öva på att undervisa i grupp. I tillägg till de 200 timmarna yogaträning läggs ytterliggare 40 timmar extra tillha på den här klassen.

Karma Yoga

Karma yoga praktiseras dagligen i en timme. Karma yoga innebär frivilligt arbete eller osjälviskt arbete.

Huvudsaklig föreläsning

Den huvudsakliga föreläsningen om filosofi är ögonöppnaren i yogalärarutbildningen. Den förklarar de urtida yogiska filosofierna i ljuset av en modern synvinkel. På ett ifrågasättande sätt diskuteras filosofierna för att ge förståelse för deras sanna mening och vikt. Denna klass klargör de flesta frågeställningarna kring jag, själ, sinne, meningen med livet etc.

Chanting

Chanting är en del av Bhakti yoga. Chanting praktiseras dagligen vid satsangs morgon och kväll. Du kommer att lära dig olika bhajans och vediska mantras i denna session. Chanting lugnar sinnet och medför ett tillstånd av stillhet.

Gruppdiskussioner

Det uppstår ofta gruppdiskussioner under satsang, under vilka eleverna ombeds att dela sina livserfarenheter, rädslor och tankar om olika ämnen såsom ilska, kärlek etc. Dessa sessioner hjälper dig att upptäcka nya idéer såväl som att övervinna rädslan att tala inför en grupp.

Detaljerad kursplan

Yoga asanas

 • 180 klassiska yoga asanas inklusive 64 avancerade asanas
 • Hur man lär ut 84 klassiska ställningar (18 rot-asanas i klassisk Hatha Yoga i minsta detalj), samt solhälsningen
 • Hur man skapar en god miljö inför lektionen
 • Viktiga pekpinnar i undervisandet av en yogalektion
 • Grundstrukturen i en yogalektion
 • Grundstrukturen i en nybörjarkurs
 • Variationer av yoga asanas för nybörjare och grundnivåer
 • Barnyoga
 • Modifieringar av yoga asanas för äldre och personer med begränsad rörlighet
 • Yoga för gravida kvinnor
 • När och hur man bör anpassa asanas
 • Djupavslappning / Yoga Nidra

Pranayama

 • Bukandning
 • Full yogisk andning
 • Anulom Vilom
 • 8 avancerade pranayama

Bandhas och kriyas

 • 3 bandhas: Jalandhara, Moola, Uddiyana
 • Shat Kriyas: Jala och Sutra Neti, Nauli, Dhauti, Basti Tratak samt Kapalabhati

Meditation

 • Vad är meditation
 • Meditation kontra koncentration
 • Varför meditera
 • Guide till grundlig meditation
 • Olika metoder och steg till meditation
 • Vad är mantras
 • Mantrainitiering och chanting

De fyra vägarna inom yoga

 • Raja Yoga
 • Bhakti Yoga
 • Karma Yoga
 • Jnana Yoga

Kundalini yoga

 • Kundalini Yoga
 • Uppväckandet av Kundalini Shakti
 • Vanliga hinder på vägen för uppväckande av Kundalini
 • 3 huvud-Nadis: Ida, Pingla, Sushumna
 • 7 chakran

Yoga filosofi

 • 8 grenar inom Raja Yoga
 • 7 steg av kunskap
 • 3 Gunas – Sattva, Rajas, Tamas
 • 3 kroppar: fysisk, astral, själslig
 • 4 inre instrument: sinne, intellekt, det undermedvetna, ego
 • 5 större och 5 mindre pranas
 • Maya, Prakriti, Brhaman

Anatomi och fysiologi

 • 8 huvudsakliga kroppssystem
 • Ryggraden och dess vanliga rubbningar
 • Skillnaden mellan yoga och annan fysisk övning
 • Hur man förebygger och botar skador
 • Hållningar, anpassningar och ändringar

Diet och näringslära

 • Vad är ayurveda
 • Yogisk diet
 • Effekter av diet, näringslära och livsstil

Karma och reinkarnation

 • Lagen om aktion och reaktion
 • Lagen om kompensation
 • Lagen om vedergällning
 • Öde, egen ansträngning och fri vilja
 • Syfte med födelse och återfödelse

Undervisningstekniker

 • Psykologi hos läraren
 • Psykologi hos eleven
 • Korrigerings- och guidningstekniker
 • Motivationstekniker
 • Kommunikationstekniker
 • Strukturering och planerande av lektioner och workshops

Etiska riktlinjer

 • Etiska riktlinjer för en yogalärare

Affärsverksamhet

 • Hur du sätter upp din affärsverksamhet eller yoga studio
 • Hur du finner en plats, annonserar och marknadsför dig
 • Vanliga fallgropar och misstag och hur du undviker dem
 • Praktiska tips för en smidig drift av en affärsverksamhet

Studiematerial

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *