Träning-yogalärare i Indien

Vår Yoga Alliance ackrediterade 200 timmars fyra veckor långa träningskurs för att bli Yogalärare, med inhysning vid vårt Ashram i Indien, ger möjligheten att erfara yogisk livsstil och att studera Yoga vid källan medan man samtidigt erhåller en internationellt erkänd certifiering. Kursinnehållet som är väldigt omfattande och väl avvägt täcker 160 klassiska Hatha Yoga asanas samt inkluderar ämnen som Barnyoga, Gravidyoga, Mjuk Yoga etc. Kommande schemalagda Yoga Träningskurser är i Februari, Mars, Juli, Augusti, Oktober, November, December 2014 & 2015.

Posted in Uncategorized.